30 nov, 2021

Faste betingelser 2017

  1. Alle priser er i nok eksklusiv merverdiavgift
  2. Energi/Dieseltillegg/FAF kommer i tillegg til fraktprisen som prosent av pris/beregningsgrunnlaget
  3. Betalingsbetingelser er standard 14 dager
  4. Havne- og ISPS avgift ved grenseoverskridende trafikker belastes med nok 25,00 pr. tonn, min. nok 75,00 pr. forsendelse
  5. Ventetid utover 1 time ved lasting/lossing vil bli belastet med nok 550,00 pr. påbegynte time
  6. Porto/Papir/Faktura gebyr nok 50,00 pr faktura
  7. e-Faktura er gebyrfritt.
  8. Innmelding/booking av gods i innenriks transport må skje senest innen kl. 14:00 dagen før lasting.
  9. Sendinger - fra privatpersoner til privatpersoner - omfattes ikke av speditøransvar. Kunden må tegne egen forsikring.
  10. Sendinger - fra privatpersoner til privatpersoner - utføres kun mot forskuddsbetaling.
  11. Levering til privatpersoner skjer kun etter nærmere avtale, og med tilleggbelastning på min. nok 350,00, utover dette vil det beregnes nok 450,- pr. på begynte time
  12. Terminlevering belastes med tillegg 20 % av fraktgrunnlaget
  13. ADR/Farliggodstillegg utgjør 20 % av fraktgrunnlaget
   Disse farlige stoffene tas ikke i mot:
   13.1. Eksplosive stoffer og gjenstander under klasse 1 * (*se unntak)
   13.2. Giftige gasser i klasse 2.3
   13.3. Desensiterte eksplosiver av klasse 3
   13.4. Stoffer under Temp. kontroll i klasse 5.2
   13.5. Giftig stoffer med emball. Gruppe I, klasse 6.1
   13.6. Infeksjonfremmende stoffer i kategori A, klasse 6.2
   13.7. Radioaktive stoffer i klasse 7
   *Alle stoffer under klasse 1.4S – eksplosive stoffer i klasse 1 kan mottas, da det ikke stilles krav til disse i transport sammenheng – Fyrverkeri er f. eks. klassifisert i klasse 1 som 1.4S, og ammunisjon for håndvåpen klassifisert som UN0012 klasse 1 som 1.4S.
  14. Varmegodstillegg 10 % av fraktgrunnlaget
  15. Vektberegning Norge og Norden:
   15.1. 1 lastemeter = 2000kg
   15.2. 1 kubikk = 300kg
  16. Lengdetillegg 5 % for gods som overskrider 2,40 meter lengder i vektintervall mellom 1 – 1000kg
  17. EUR-palleutveksling gjelder kun i Norge og etter nærmere avtale mellom partene. Ved utveksling belastes nok 30,00 pr. pall.
  18. Kranbiltjenester for lasting/lossing utføres etter nærmere avtale
  19. Transportørens ansvar:
   Alle oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser av 01.06.98(NSAB/2015)
  20. Fraktfører tar forbehold om fremføringsendringer samt kostnad/pris endringer som følger av utenforliggende årsaker

Last ned Faste betingelser 2017