26 sep, 2021

Prisjusteringer okt 2018

 

Grunnet den eksplosive prisøkningen i markedet ser vi oss dessverre nødt til å øke våre priser med umiddelbar virkning.

Cargonet, vår største underleverandør, har varslet prisøkning med 7 %. Kostnader tilknyttet våre underleverandører generelt har økt med opptil 20 %.

De økte kostnadene er en konsekvens av de nye bomstasjonene og omstruktureringen av fergetariffen. Disse gir en direkte økt kostnad for bileiere og underleverandører.

Med bakgrunn i dette vil Kjell Hansen Shipping Eftf. AS foreta en prisjustering for alle produkter og tjenester med en økning på 5 %.

Dersom du har spørsmål knyttet til prisjusteringer, ta kontakt med din kontaktperson hos oss.